Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Näme üçin bizi saýlaýar?

 • Hil maksady

  Hil maksady

  Hil boýunça diri galyp, müşderiniň kanagatlanmagy 95% -den gowrak bolýar we müşderiniň 100% kanagatlanmagyna çalyşýar.

 • Bäsdeşlik bahasy

  Bäsdeşlik bahasy

  Asyl öndürijiniň dizaýny, müşderilere has uly artykmaçlyklary we bäsdeşlik bahasyny almak üçin durnukly hil we iň gowy çykdajy üpjün edýär

 • Güýçli dizaýn topary

  Güýçli dizaýn topary

  Wakuum gomogenizator mikser we suwuk bender üçin özboluşly dizaýn hödürläň.2

 • Çalt eltip bermek

  Çalt eltip bermek

  Asyl getirilen enjamlar we 20 sany uly tehnik müşderiler üçin çalt eltip bermek prosesini amala aşyrýarlar

ÖNÜMLER

BIZ hakda

Biz kim

  biz hakda2
  biz hakda

“Dongguan SENDY Precision Mold Co., Ltd.” ýokary takyk galyplary we bölekleri gaýtadan işlemekde ýöriteleşen önümçilik kärhanasydyr. Esasy iş takyk galyplary, birleşdirijiniň takyk galyndy böleklerini, optiki takyk bölekleri, awtomatiki takyk bölekleri we armaturalary gaýtadan işlemekdir.Önümler kompýuterde, awtoulagda, jübi telefonynda, optiki guralda, motorda, kamerada, süýümli optiki aragatnaşyk enjamlarynda, awiasiýa enjamlarynda we awtomatlaşdyryşda we ş.m. giňden ulanylýar.

HABARLAR

Önümçilik prosesi

Önümçilik toparymyzyň kärine, okuwyna we durnuklylygyna gaty üns berýäris.Zawodyň ýerleşişi iş şertlerini gowulandyrmak üçin döredildi.Tehnologiýanyň iň soňky nokady bolan ösümligi saklamak we ösdürmek üçin desgalarymyza yzygiderli maýa goýýarys.

Awtoulag birleşdirijisiniň esasy gurluşy girizildi.Haýsy amaly aýratynlyklary bar?
Awtoulag birikdirijileriniň dört esasy gurluş bölegi 1. Aragatnaşyk bölekleri Elektrik birikdiriş funksiýasyny tamamlamak üçin awtoulag birleşdirijisiniň esasy bölegi.Umuman, aragatnaşyk jübüti c ...
Stencil şablon dizaýny
Üznüksiz ölmegiň esasy görnüşlerine pyçak berkidiji plastinka, basma plastinka, konkaw formalar we ş.m. möhürleme önümleriniň takyklygyna, önümçiligiň mukdary ...

BRAND HYZMATDAŞY

 • hyzmatdaşlar-4
 • hyzmatdaşlar-1
 • hyzmatdaşlar-6
 • hyzmatdaşlar-7
 • hyzmatdaşlar-5
 • hyzmatdaşlar-3
 • hyzmatdaşlar-2